DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Mateřská škola Třebnouševes

 

724 251 256

Absenci dětí prosím omlouvejte telefonicky nebo formou sms  

 

v pátek 29. 9. 2023

po dohodě se zřizovatelem

MŠ uzavřena

 

 

S radostí oznamujeme,

že jsme se zařadili do projektu:

Inovativní přístup ke vzdělání

 

                           

 

NAŠE ŠKOLIČKA

Naše jednotřídní mateřská škola je rodinného typu, má kapacitu 25 dětí a sídlí v obci Třebnouševes, nedaleko Hořic. Školička je přízemní budova, kde je vše účelně a útulně zařízeno. Máme samostatnou ložnici, která dopoledne slouží na pohybové aktivity. MŠ je umístěna v hezkém prostředí, v blízkosti polí a luk. Do školky, kde vládne pohoda a úsměv docházejí děti  z Třebnouševse, z Ostrova, Milovic a Hořic. Ve věkově smíšené třídě je přirozeně dosahováno prosociálního chování – starší pomáhají mladším.  Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti. Naším cílem je, aby se děti ve školce cítily bezpečně a prožily u nás část spokojeného dětství.

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu“  Objevujeme svět „  který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Protože jsme blízko přírody je náš program rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle čtyř ročních období. Podtémata souvisí nejen s ročním obdobím, ale i s tradicemi, svátky, akcemi v MŠ. Celým programem prolíná i angličtina pro všechny děti formou slovíček vhodných k tématu. S dětmi, které jsou v péči logopedky, procvičujeme výslovnost. V nadstandardních aktivitách nabízíme angličtinu pro děti od pěti let, plavecký výcvik, taneční a keramický kroužek.

 

PROŽITKOVÉ UČENÍ

Naším heslem je „  Řekni mi to a já to zapomenu, ukaž mi to a já si vzpomenu, nech mě to udělat a já si to zapamatuji.“ (KONFUCIUS) Snažíme se, aby děti poznávali všemi smysly, aby nejen viděli a slyšely, ale i osahaly, ochutnaly a očichaly.

ADAPTACE DĚTÍ

Pro nově příchozí děti máme vypracovaný velmi dobře fungující adaptační program. Děti se s novým prostředím a novými kamarády seznámí za doprovodu rodiče a následně jen na krátkých pobytech, které se prodlužují až na celé dopoledne.

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

  S velmi dobrými výsledky  připravujeme předškolní děti na přechod do základní školy. Naším cílem je zdravě sebevědomé a samostatné dítě, které se umí rozhodnout.https://mstrebnouseves.wbs.cz/stravovaci_dotaznik.htm