Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Mateřská škola Třebnouševes

 

724 251 256

POZOR ZMĚNA: Halloween úterý 27.10

Při výletech autobusem je nutné, aby měly děti s sebou roušku!

Rodiče, kteří budou chtít doprovodit děti do šatny musí mít roušku!!!

!!!od 12. do 26. 10 nebudou zájmové kroužky!!!

řídíme se souborem hygienických pokynů pro MŠ vydaných MŠMT

nejdůležitější opatření:

  • dodržujeme velmi přísná hygienická opatření
  • aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné co nejvíce času s dětmi strávit venku v areálu MŠ
  • zákaz nošení vlastních hraček do budovy MŠ ( případně si děti mohou vzít do školky svoji hračku, která jim zůstane v MŠ)
  • předání dětí proběhne před budovou MŠ
  • Přijímáme děti bez příznaků respiračních onemocnění

 

                 .                             

 

NAŠE ŠKOLIČKA

Naše jednotřídní mateřská škola je rodinného typu, má kapacitu 25 dětí a sídlí v obci Třebnouševes, nedaleko Hořic. Školička je přízemní budova, kde je vše účelně a útulně zařízeno. Máme samostatnou ložnici, která dopoledne slouží na pohybové aktivity. MŠ je umístěna v hezkém prostředí, v blízkosti polí a luk. Do školky, kde vládne pohoda a úsměv docházejí děti  z Třebnouševse, z Ostrova, Milovic a Hořic. Ve věkově smíšené třídě je přirozeně dosahováno prosociálního chování – starší pomáhají mladším.  Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti. Naším cílem je, aby se děti ve školce cítily bezpečně a prožily u nás část spokojeného dětství.

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu“  Objevujeme svět „  který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Protože jsme blízko přírody je náš program rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle čtyř ročních období. Podtémata souvisí nejen s ročním obdobím, ale i s tradicemi, svátky, akcemi v MŠ. Celým programem prolíná i angličtina pro všechny děti formou slovíček vhodných k tématu. S dětmi, které jsou v péči logopedky, procvičujeme výslovnost. V nadstandardních aktivitách nabízíme angličtinu pro děti od pěti let, plavecký výcvik, taneční a keramický kroužek.

 

PROŽITKOVÉ UČENÍ

Naším heslem je „  Řekni mi to a já to zapomenu, ukaž mi to a já si vzpomenu, nech mě to udělat a já si to zapamatuji.“ (KONFUCIUS) Snažíme se, aby děti poznávali všemi smysly, aby nejen viděli a slyšely, ale i osahaly, ochutnaly a očichaly.

ADAPTACE DĚTÍ

Pro nově příchozí děti máme vypracovaný velmi dobře fungující adaptační program. Děti se s novým prostředím a novými kamarády seznámí za doprovodu rodiče a následně jen na krátkých pobytech, které se prodlužují až na celé dopoledne.

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

  S velmi dobrými výsledky  připravujeme předškolní děti na přechod do základní školy. Naším cílem je zdravě sebevědomé a samostatné dítě, které se umí rozhodnout.

TOPlist