DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Mateřská škola Třebnouševes

Informační povinnost

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školky, FB zřizovatele, na české sociální síti Rajce.net, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Školka nepředává osobní údaje do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobních údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat.

Správce osobních údajů: Mateřská škola Třebnouševes

sídlo: Třebnouševes 80, 508 01 Hořice, IČ: 72540931, DS: xx363ax, telefon: 724251256,

e-mail: ms.trebnouseves@centrum.cz

Pověřenec pro osobní údaje: Monika Langrová, e-mail: monika.langrova@tiscali.cz, telefon: 725 881 164

 

 

Projekt Zvýšení kvality výuky v MŠ Třebnouševes
Projekt Zvýšení kvality výuky v MŠ Třebnouševes